• ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ στο ICF Greece Chapter

Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να καταστεί κάποιος μέλος του Σωματείου, είναι να είναι ήδη εγγεγραμμένο μέλος στη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching με τους όρους που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
Επισκεφθείτε το link ICF New Membership Start Page για να δείτε τους όρους και να γίνετε μέλος στην Διεθνή Ομοσπονδία Coaching, που είναι προαπαιτούμενο και στη συνέχεια να γίνετε και μέλος στο chapter μας με μια απλή και φιλική διαδικασία.

  1. Να είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του Coaching είτε ως κύρια ή μερική απασχόληση, είτε ως επιμέρους υπηρεσία ευρύτερης επαγγελματικής δραστηριότητας.
  2. Να προταθεί για υποψήφιο μέλος του σωματείου από ένα μέλος που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος ως μέλος του Σωματείου.
  3. Να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας μέλους ενώπιον του Δ.Σ. του Σωματείου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η Επιτροπή Μελών του Σωματείου.
  4. Να υποβληθεί σε συνέντευξη (φυσική ή τηλεφωνική) ενώπιον επιτροπής οριζόμενης από την Επιτροπή Μελών και το Δ.Σ.
  5. Να υπακούει στον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνής Ομοσπονδίας Coaching και στην διαδικασία δεοντολογικής αναθεώρησης αυτής.
  6. Να δεσμεύεται στην εφαρμογή και ανάπτυξη των Θεμελιωδών Δεξιοτήτων (Core Competencies) όπως αυτές καθορίζονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching.
  7. Να συμμορφώνεται με την αποστολή και τους στόχους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaching. Αποκλειστική αρμοδιότητα για τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής και τήρησης όλων των ανωτέρω έχει η Επιτροπή Μελών η οποία εισηγείται στο ΔΣ και από κοινού παίρνουν την απόφαση εγγραφής του νέου μέλους.
  8. Να ενστερνίζεται, να εμπνέεται, και να έχει αντίστοιχη συμπεριφορά σύμφωνα με το όραμα, την αποστολή και τις αξίες του ICF Greece Chapter.

This post is also available in: Αγγλικά