• ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Οι επιτροπές ICF Greece είναι ομάδες εργασίας που εστιάζουν στην υποστήριξη της στρατηγικής της κοινότητας και την δημιουργία δυναμικής και ανάπτυξης των μελών της. Μέλη και φίλοι του ICF Greece συνεργάζονται σε συγκεκριμένη θεματολογία και εργασίες κάθε χρόνο, παρέχοντας τον πολύτιμο χρόνο τους, τις γνώσεις και την διάθεση να συνεισφέρουν!

Υπεύθυνος /-η επιτροπής

Μέλος / μέλη επιτροπής

E-mail Address
membership@icfgreece.org

Υπεύθυνος /-η επιτροπής

Μέλη:
E-mail Address
communication@icfgreece.org

Υπεύθυνος /-η επιτροπής

Μέλος επιτροπής

E-mail Address
ethics&standards@icfgreece.org

Υπεύθυνος /-η επιτροπής

Μέλος / μέλη επιτροπής

E-mail Address
education&credentials@icfgreece.org

Υπεύθυνος /-η επιτροπής

Μέλος / μέλη επιτροπής

E-mail Address
peercoaching@icfgreece.org

Μέλος / μέλη επιτροπής

E-mail Address
supervision@icfgreece.org

Υπεύθυνος /-η επιτροπής

Μέλος / μέλη επιτροπής

E-mail Address
sponsorship@icfgreece.org

Υπεύθυνος /-η επιτροπής

Μέλος / μέλη επιτροπής

E-mail Address
website@icfgreece.org

Υπεύθυνος /-η επιτροπής

Μέλος / μέλη επιτροπής

E-mail Address
youth@icfgreece.org

Υπεύθυνος /-η επιτροπής

Μέλος / μέλη επιτροπής

E-mail Address
environment@icfgreece.org

Επιτροπή Diversity & Inclusion 

Υπεύθυνος /-η επιτροπής

Μέλος / μέλη επιτροπής

This post is also available in: Αγγλικά