Οφέλη των μελών μας

Με την εγγραφή σου ως Μέλος στο ICF Greece, έχεις την ευκαιρία να γίνεις μέρος της μεγαλύτερης κοινότητας Coaches στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνωρισιμότητα και μπορείς να αξιοποιήσεις όλα τα οφέλη του Chapter.

 1. κύρος – αξιοπιστία
 2. ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και διαρκούς μάθησης
 3. δυνατότητες διασύνδεσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
 4. ενημέρωση σχετικά με τις πιο σύγχρονες τάσεις της τοπικής και παγκόσμιας αγοράς
 5. μια καινοτόμα τοπική και παγκόσμια κοινότητα στην οποία μπορεί να βρεί υποστήριξη και ιδέες για να αναπτυχθεί επαγγελματικά, να πάρει τις απαραίτητες διαπιστεύσεις ώστε να προσφέρει στους πελάτες του και την κοινωνία άριστες υπηρεσίες.


1. CONNECTION – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ

2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ MARKETING / BRAND

4. ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΑΘΗΣΗ – CONTINOUS EDUCATION – CREDENTIALS

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ – VISIBILITY – REPUTATION

6. Συμμετοχή σε μια διεθνή, καινοτόμα κοινότητα και παράλληλα στην τοπική εκπροσώπηση της. Δυνατότητα ανάπτυξης του δικτύου σας και επαγγελματική εξέλιξη.

7. Αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους Φίλους του σωματείου μας, τα μελλοντικά μέλη του ICF Global και του ICFGreece Chapter στη συνέχεια.

8. Ενημέρωση για όλες, αλλά κυρίως τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του ICF Global που είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη των ίδιων και του επαγγέλματος.

9. Η ενασχόληση με τις επιτροπές προσφέρει σημαντικά οφέλη, μερικά από τα οποία αναφέρονται αμέσως παρακάτω:
* Να αναπτύξετε πρωτοβουλίες
* Να συνομιλήσετε με αντίστοιχες επιτροπές του εξωτερικού
* Να εμπλακείτε ενεργά στην ανάπτυξη του κλάδου
* Να διευρύνετε τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις γνωριμίες σας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ στο ICF Greece Chapter

 1. Να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας ICF Global και στην διαδικασία δεοντολογικής αναθεώρησης αυτής.
 2. Να δεσμεύεται στην εφαρμογή και ανάπτυξη των Θεμελιωδών Δεξιοτήτων (Core Competencies), όπως αυτές καθορίζονται από ICF Global.
 3. Να συμμορφώνεται με την αποστολή και τους στόχους ICF Global.
 4. Να μη χρησιμοποιεί παραπλανητικά στοιχεία σε σχέση µε την επαγγελματική του δραστηριότητα ή/ και τα επαγγελματικά του προσόντα, όπως διαπιστεύσεις, πιστοποιήσεις (πχ σε υλικό ιστοσελίδας / µάρκετινγκ / διαφήµιση κτλ).
 5. Να ενστερνίζεται, να εμπνέεται, και να έχει αντίστοιχη συμπεριφορά σύμφωνα με το όραμα, την αποστολή και τις αξίες του ICF Greece Chapter.
 6. Να τηρεί με συνέπεια το καταστατικό του σωματείου μας στις διατάξεις που το αφορούν.
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ ICF GREECE