ΤΥΠΟΙ COACHING

Executive Coaching Marketing Coaching Mentor Supervision

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

In-person telephone via video connection, zoom, skype, microsoft teams

ΤΥΠΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

Corporate clients, Coaches, Mentors, Supervisors, Outplacement

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΙ ΤΟΜΕΙΣ COACHING

Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά Αγγλικά