ΤΥΠΟΙ COACHING

Team Coaching Leadership Career Coaching

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

In-person
Via Teams/ Zoom
via telephone

ΤΥΠΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

Coachee με όρεξη για ανακάλυψη και ανάπτυξη

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΙ ΤΟΜΕΙΣ COACHING

Τομέας Τεχνολογίας
Financial Services
Banking
Retail
Energy
Construction

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά
Αγγλικά