ΤΥΠΟΙ COACHING

Business Coaching, Business Development, Communication, Communication Skills, Effective Communication, Executive and Leadership Coaching, Leadership Development, Managerial Coaching Skills, Mindset, Time Management, Work-Life Balance

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

In person
telephone
video
e-mail (certified e-coach )

ΤΥΠΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

Business and Private

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΙ ΤΟΜΕΙΣ COACHING

Οικογενειακές επιχειρήσεις
Aσφαλιστικές
χρηματοοικονομικές
Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά
Αγγλικά