ΤΥΠΟΙ COACHING

leadership coaching executive coaching life coaching

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

In-person telephone Via video connection

ΤΥΠΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ιδιοκτήτες μικρών επιχείρησεων ελεύθεροι επαγγελματίες στελέχη επιχείρησεων

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΙ ΤΟΜΕΙΣ COACHING

Εταιρίες παροχής υπηρεσιών

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά Αγγλικά Γερμανικά