• ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Ανανέωση Διαπίστευσης

Η ICF προκειμένου να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα που αφορούν στους επαγγελματίες coaches απαιτεί την ανανέωση των διαπιστευτηρίων τους κάθε τρία χρόνια.
Η ανανέωση των διαπιστευτηρίων αυτών αποδεικνύει τη δέσμευση του coach στα πρότυπα του επαγγέλματος και στη διαρκή ανάπτυξή του.
Απαιτήσεις Ανανέωσης

 • Υποβολή της αίτησης ανανέωσης των διαπιστευτηρίων.
 • Συμμετοχή σε τουλάχιστον 40 ωρών CCEU’s που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στα τρία πρώτα χρόνια από την αρχική λήψη των διαπιστευτηρίων με τουλάχιστον 24 ώρες στα Core Competencies.
 • Τουλάχιστον τρία (3) CCEU’s στα coaching ethics. Τα 3 αυτά CCEU’s μπορεί κάποιος/α να τα αποκτήσει παρακολουθώντας ένα δωρεάν εκπαιδευτικό μάθηματης ICF*
 • Για την ανανέωση του ACC μόνο, απαιτούνται 10 επιπλέον ώρες Mentor Coaching, ολοκληρωμένες και αυτές μέσα στα τρία πρώτα χρόνια από την αρχική βράβευση.
  Οι παρακάτω αλλαγές αφορούν τα άτομα των οποίων οι ICF Διαπιστεύσεις λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου του 2018.
 • Οι 10 ώρες Mentoring, που απαιτούνται από τους διαπιστευμένους ACC που θέλουν ν’ ανανεώσουν τη Διαπίστευσή τους, μετράνε σαν μονάδες CCEU, οπότε μπορούν να συγχωνευτούν με τα απαιτούμενα 40 CCEU. Αυτό σημαίνει πως οι ACC coaches που θέλουν να κάνουν ανανέωση θα πρέπει να έχουν:
  1. 10 ώρες Mentoring
  2. Τουλάχιστον 30 ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, CCEU. Από αυτές, τουλάχιστον 11 ώρες πρέπει να είναι σε Core Competencies και τουλάχιστον 3 ώρες σε Ethics.
 • Μέχρι 10 ώρες Mentoring (που δόθηκαν και/ή ελήφθησαν) μπορούν να υπολογιστούν στα απαιτούμενα CCEU.
 • Μέχρι 10 ώρες Supervision (που δόθηκαν και/ή ελήφθησαν) μπορούν να υπολογιστούν στα απαιτούμενα CCEU.

*Δωρεάν εκπαιδευτικό μάθημα της ICF στα Εthics (επίσης σας εξασφαλίζει και 3 (τρία), από τα απαιτούμενα 24, CCEU’s στα Core Competencies).
Για την ολοκλήρωση του μαθήματος απαιτείται:

 1. Παρακολούθηση του video παρουσίαση.
 2. Ανάγνωση του άρθρου “Δίνεις συμβουλές στους πελάτες σου“.
 3. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των βημάτων αυτών θα σταλεί ηλεκτρονική Βεβαίωση ολοκλήρωσης από την ICF.

This post is also available in: Αγγλικά